Košarica

 

0

Košarica je prazna.

 
 

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Datum posljednje izmjene: 01.01.2021.

Poduzeće TURK M&Z d.o.o. ovlašteno je za uporabu žigova objavljenih na internet stranicama www.sink-solution.com/hr i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd....) objavljenim na internetskim stranicama www.sink-solution.com i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlaštenjima i autorskim i drugim srodnim pravima.

Prodavatelj
TURK M&Z d.o.o.
adresa: Markovec 51a, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija
e-mail: info@sink-solution.com
OIB: 41578929
Telefonski broj: +386 8 160 30 14
________________________________________
Kupac
Kupac proizvoda je svaka fizička osoba ili pravna osoba koja kupuje proizvode putem Internet trgovine na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima poslovanja.
Kupac odabire barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu Prodavatelju, te po njegovoj potvrdi narudžbe, plati na jedan od mogućih načina (Paypal, virmanom (uplatnicom) u banci, pošti).
Opće odredbe
Ovi Opći uvjeti dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće spremiti, ponovno koristiti i reproducirati.
Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja vezano uz uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uvjete i načine plaćanja, uvjete jamstva za ispravnost prodane stvari (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvode i usluge Prodavatelja, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave Proizvoda, zaštite osobnih i drugih podataka i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet trgovine.
Opći uvjeti poslovanja Internet trgovine čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavatelja i Kupca ovim putem.
Isporuku proizvoda moguće je izvršiti samo na području Republike Hrvatske.
Prethodno kupnji, kupac u aplikaciji izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja i slijedom toga ih prihvatio, kao i da je upoznat da narudžba proizvoda uključuje plaćanje kupoprodajne cijene i troška dostave, gdje je to primjenjivo, te da je obaviješten o uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora, a koje sve uvjete i obavijesti je razumio i prihvatio.
Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavatelja da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.
Prodavatelj je ovlašten, u skladu sa svojom poslovnom politikom, bez potrebe prethodne obavijesti, izmijeniti sadržaj Općih uvjeta, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet trgovinu.
Prodavatelj zbog prirode pristupa mrežnim stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet trgovini, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet trgovine od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavatelj ne može utjecati.
Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac zaprimi obavijest Prodavatelja o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću. U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavatelj i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavatelja i ista se briše iz sustava.
________________________________________
Načini plaćanja
Kupac može naručenu robu platiti na 3 načina:
1.Gotovinom..
2.Uplatom na račun ponuđača putem predračuna ili ponude.
3.Preko usluge PayPal.
________________________________________
Cijene
Sve cijene sadrže PDV osim ako je podudareno drugačije.
Cijene vrijede u trenutku predaje narudžbe i nemaju unaprijed određene valjanosti.
Cijene vrijede u slučaju uplate putem gore navedenih načina plaćanja pod gore navedenim uvjetima.
Unatoč trudu ponuđača da bi zajamčio najažurnije i najtočnije podatke, može se desiti da je podatak o cijeni pogrešan. U tom slučaju ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe, ponuđač će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje, a ujedno će ponuđač kupcu i ponuditi rješenje, koje će biti za obostrano zadovoljstvo
.
________________________________________
Pravo Kupca na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora
Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zaključen putem Internet trgovine, u roku od 7 (sedam) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primatelja, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed. Kupac to može učiniti putem bilo kakve nedvosmislene pisane izjave kojom izražava svoju volju da raskine zaključeni kupoprodajni ugovor, poslane Prodavatelju na adresu TURK M&Z d.o.o., Markovec 51a, 1386 Stari trg pri Ložu, Slovenija ili e-mail: info@sink-solution.com, u kojoj izjavi će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.
Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. U slučaju da Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će Kupcu najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je zaprimio vraćeni Proizvod, vratiti cjelokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave kada isti postoji, u skladu sa uvjetima iz ovih Općih uvjeta, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen isključivo nakon što Prodavatelj na adresu označenu na računu zaprimi proizvod.
Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.
Kupac prethodno narudžbi proizvoda u aplikaciji Prodavatelja jasno potvrđuje da je primio ovu obavijest o pravu na jednostrani raskid ugovora.
U slučaju raskida ugovora od strane Kupca kako je to gore navedeno, za povrat cjelokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nerabljeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu presliku računa.
Kupac odgovara za svako umanjenje vrijednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:
• u slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavatelju uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom;
• ambalaža proizvoda oštećena po Kupcu nakon preuzimanja robe umanjuje vrijednost proizvoda u slučaju raskida ugovora (vidi Tablicu 1. dolje);
• ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl....) potrebno je što prije obavijestiti Gorenje;
• ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, primjerice: otvoriti vrata hladnjaka i slično bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrijednost proizvoda.
Rukovanje proizvodom smatrati će se korištenje proizvoda, primjerice pranje posuđe u sudoperu i slično.
Oštećena i/ili nedostajuća originalna ambalaža i rukovanje proizvodom umanjuju vrijednost proizvoda. U slučaju raskida ugovora od strane Kupca za takve proizvode TURK M&Z d.o.o. pridržava pravo izvršiti povrat plaćenog u iznosima umanjenim kako to proizlazi iz Tablice 1. u nastavku.
U slučaju raskida ugovora od strane kupca u skladu sa gornjim odredbama, a pokaže se da vraćeni proizvod ima mehanička oštećenja ili istom nedostaju sastavni dijelovi, TURK M&Z d.o.o. zadržava pravo izvršiti pregled vraćenog proizvoda po ovlaštenom servisu, radi utvrđenja vrste i vrijednosti radnji koje je potrebno poduzeti da bi vraćeni proizvod mogao biti doveden u prvobitno stanje. Za utvrđeni iznos umanjiti će se iznos koji će se vratiti Kupcu.
Pravila za umanjenje plaćenog iznosa u slučaju raskida ugovora zaključenog putem Internet trgovine od strane Kupca uvažavajući zatečeno stanje ambalaže i samog vraćenog Proizvoda - Opis stanja i umanjeni iznos povrata novca u postotcima:
• Neoštećena ambalaža, nekorišten, neoštećen i kompletan = 0%
• oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod = 20%
• oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, mehanički oštećen i/ili nekompletan proizvod = prema procjeni ovlaštenog servisa
• korišten proizvod = 100%

________________________________________
Jamstvo za ispravnost Proizvoda (Garancija)
Svi proizvodi koji su u prodaji u Internet trgovini imaju jamstvo uvoznika/unosnika odnosno proizvođača te osiguran servis u jamstvenom roku i izvan jamstvenog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Republici Hrvatskoj.
Za ostvarivanje prava iz jamstva Kupci se mogu obratiti TURK M&Z d.o.o. na jedinstveni broj telefona +386 8 160 30 14. Uvjeti jamstva navedeni su u Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu.
Prodavatelj odgovora za materijalne nedostatke proizvoda.
________________________________________
Dostupnost Proizvoda i rok isporuke
Rok isporuke, pod uvjetom da Prodavatelj Proizvod drži na skladištu, iznosi najviše tri radna dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritoriju kopna, a najviše osam radnih dana za isporuke koje se imaju izvršiti Kupcima na teritorij otoka, sve računajući od trenutka kada Kupac na svoju e-poštu koju je naznačio u narudžbi primi elektronsku obavijesti da je narudžba potvrđena. Iznimno, za proizvode koje Prodavatelj ne drži na skladištu, rok isporuke može biti dulji od prethodno navedenih. Također, rok isporuke može se produljiti i u slučaju događaja koje Prodavatelj nije mogao predvidjeti niti spriječiti. U oba slučaja Kupac će na način kako je to propisano ovim uvjetima biti pravovremeno obaviješten o predviđenom roku isporuke.
„Dostupno online" znači da je proizvod moguće naručiti putem Internet trgovine.
„Potražite u trgovinama" znači da je proizvod moguće naći u maloprodaji, a popis koje mreže je moguće pronaći ovdje LINK.
Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi. Kupca će se prethodno kontaktirati radi dogovora oko termina za dostavu.
Kupljeni Proizvodi biti će dostavljeni u skladu sa gore navedenim ukoliko je do adrese naznačene za dostavu moguće pristupiti sa javno prometne površine prijevoznim sredstvom - kamionom. Besplatna dostava ne uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore kao niti uslugu postavljanja i stavljanja u upotrebu proizvoda. Za stavljanje proizvoda u upotrebu obratite se na poduzeće TURK M&Z d.o.o. .
U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac osobno, kupljeni proizvode može preuzeti druga punoljetna osoba koju je Kupac naveo u narudžbi ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum zaprimanja i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.
________________________________________
Sigurnost
Prodavatelj koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranjivanja osobnih podataka, narudžbi i plaćanja.
Djelatnicima Internet trgovine ni u jednom trenutku nije dostupan broj Vaše kreditne kartice. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije. Oni imaju ovlaštenje za naplatu transakcije u cijelom iznosu ili djelomično, odnosno za otkazivanje transakcije. Kupac je sam odgovoran za pristup svojem sustavu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i lozinki. Kupac jamči za točnost i istinitost svih dostavljenih podataka te prodavatelju odgovara za štetu nastalu zbog netočnih odnosno neistinitih podataka.
________________________________________
Zaštita osobnih podataka
Osobni podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika mrežnih stranica www.sink-solution.com, kao i korisnika društvenih mreža (npr: Facebook, Instragram i sl.), koje mrežne stranice i društvene mreže su upravljane od strane Gorenja Zagreb zaštićeni su i čuvaju se trajno u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.
Tako prikupljeni osobni podaci biti će upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju.
Osobni podaci mogu biti upotrjebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlaštenim djelatnicima i onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Korisnik je ovlašten u svako doba zatražiti dopunu, izmjenu ili brisanje osobnih podataka, kao i usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhu informiranja na mail: info@sink-solution.com
Korisnik jamči da su podaci koje je naveo točni, potpuni i ažurni istiniti te korištenjem mrežnih stranica i društvenih mreža sink-solution potvrđuje da je suglasan sa uporabom njegovih osobnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.
________________________________________
Uporaba kolačića (cookies) na mrežnim stranicama i društvenim mrežama sink-solution
Poduzeće TURK M&Z d.o.o. može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljati i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.
U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju osobne podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka kupaca i korisnika mrežne stranice Gorenje Zagreb i društvenih mreža.
________________________________________
Poveznice na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba
Mrežne stranice i društvene mreže sink-solution mogu uključivati poveznice (tzv. link) na mrežne stranice ili društvene mreže trećih osoba.
Zbog prirode globalne mreže sink-solution jamči zaštitu osobnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za mrežne stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treće osobe.
________________________________________
Komunikacija
Priroda interneta i web stranice www.sink-solution.com onemogućuje kontrolu sadržaja na koji vode hipertekstualne poveznice (linkovi) sa ove web stranice. Iz tog razloga, poduzeće TURK M&Z d.o.o. ne prihvaća nikakvu odgovornost za sadržaj koji je korisniku dostupan putem ovih poveznica.
________________________________________
Oslobađanje od odgovornosti
Prodavatelj se svojim najboljim naporima trudi osigurati sukladnost i ažurnost podataka objavljenih na mrežnim stranicama. Unatoč tome mogu se karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena promijeniti tako brzo da Prodavatelj ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internetskim stranicama. U tom slučaju Prodavatelj će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom razdoblju obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda.
Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici www.sink-solution.com su simbolične.
________________________________________
Pisani prigovori Kupaca i sporovi
Za sve možebitne sporove koji proizlaze iz korištenja web stranice koristi se slovensko zakonodavstvo. Za rješavanje možebitnih sporova nadležan je odgovarajući sud. Korištenjem web stranice korisnik potvrđuje da je prihvatio opisane uvjete i slaže se s njima.

 
 
 

Kontaktne informacije

TURK M&Z d.o.o.
IC Markovec, Markovec 51a
1386 Stari trg pri Ložu


M: +385916143614
E: info@sink-solution.com
E: info.hr@sink-solution.com

 
 
 

Facebook

 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.